Informasjon om annullering for 2017 - NVE

Den 3. april 2018 annulleres elsertifikater for 2017. Energimyndigheten og NVE publiserer hver sin nyhetsmelding kl. 16.00 samme dag, og redegjør for resultatet av årets annullering.

Den 10. april 2018 vil Energimyndigheten og NVE publisere mer detaljert informasjon og analyser knyttet til annulleringen.

Kort tid etter at annulleringen er gjennomført og nyhetsmelding er publisert (den 3. april kl.16.00), vil statistikken være offentlig tilgjengelig i Cesar og Statnetts kontoføringssystem NECS.

Du kan abonnere på NVE sine elsertifikatnyheter ved å registrere deg her.

 

Kontaktperson:

Nikolai Yde Aksnes (+47 2295 9412 / niak@nve.no)