Informasjon om annullering for 2013 - NVE

Energimyndigheten og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) publiserer hver sin pressemelding den 1. April 2014 kl. 16.00, og redegjør for resultatet av årets annullering.

Den 11. April 2014 vil Energimyndigheten og NVE gå ut med ytterligere en pressemelding med mer detaljert informasjon vedrørende annulleringen.

Svenske kräftnets kontoføringssystem Cesar er stengt under annulleringen. Det er dermed ikke mulig å logge inn på Cesar fra og med klokken 12.00 den 1. april 2014, til og med klokken 09.00 den 2.april 2014.

Etter at annulleringen er gjennomført og pressemeldingen er publisert (den 1. april kl.16.00), vil statistikken være offentlig tilgjengelig i Cesar og Statnetts kontoføringssystem NECS.