Høy annulleringsprosent - NVE

Annulleringen for 2013 viser at de fleste elsertifikatpliktige aktørene annullerer et tilstrekkelig antall elsertifikater. Annulleringsprosenten i Norge var 99,95 prosent.

Elsertifikatpliktige som ikke annullerer elsertifikater tilsvarende elsertifikatplikten, vil bli ilagt en avgift for manglende annullering.13 norske selskaper har ikke oppfylt sin elsertifikatplikt for 2013. Disse skulle ha annullert 2 246 elsertifikater for fjoråret, og vil bli ilagt en avgift for manglende annullering på 277,52 kr for hvert elsertifikat som mangler for å oppfylle elsertifikatplikten.

En oversikt over selskapene som har valgt å ta avgift i 2012 og 2013 vil bli publisert på NVEs elsertifikatsider på nve.no innen utgangen av juni.

Annullering av ytterligere elsertifikater

Registeransvarlig har registrert fem selskap som har påklaget beregningsrelevant volum elektrisk energi i NECS under årsoppgjøret for 2013.  Det omstridte volumet av elsertifikater tilsvarer 5 051 elsertifikater. Disse er foreløpig ikke annullert, men er under behandling hos NVE og Statnett.   

Annullering innebærer at elsertifikatene for beregningsrelevant kraftforbruk tas ut av markedet. Dette skjer ved at Statnett sletter elsertifikatene 1. april, eller første arbeidsdag etter.

Se også nyhetssak fra Energimyndigheten: Konsumentens kostnad för förnybar el lägre än på flera år

Bakgrunn

Som vist i tabell 1 var beregningsrelevant elforbruk i 2013 80 TWh. Det beregningsrelevante forbruket i 2013 er noe høyere enn det som ble lagt til grunn i kvotekurven. Kvotekurven bestemmer hvor stor andel av strømmen det skal kjøpes elsertifikater for, og er fastsatt i lov om elsertifikater.  Det har derfor blitt annullert noe flere elsertifikater i 2013 enn forventet.

 

Tabell 1: Beregningsrelevant elforbruk for 2012 og 2013 i Norge

TWh

2012

2013

1. kvartal

I/T

27,0

2. kvartal (hittil i år)

I/T

43,9

3. kvartal (hittil i år)

53,3

58,9

4. kvartal (hittil i år)

79,6

80,0

* Beregningsrelevant elforbruk for 1. til 3. kvartal er ikke kontrollert av de elsertifikatpliktige, og kan således inneholde feil.

 

Tabell 2: Beholdning etter 2013

 

TWh

Felles

TWh

Norge

TWh

Sverige

Beholdning etter 2012

11,8

 

 

+  Utstedte elsertifikater for produksjon i 2013 (avrundet)

16,4

0,9

15,4

-   Annullerte elsertifikater for elsertifikatpliktig forbruk i 2013 (avrundet)

16,2

3,9

12,3

=  Beholdning etter annullering 2013 (avrundet)

12,0

 

 

* Det kan forekomme endringer i tallene som følge av påklaget elsertifikatplikt som kan resultere i etterannulleringer.

  

 

  

Kontakt:

Anton Eliston, rådgiver, 22 95 98 81

Mari Hegg Gundersen, seksjonssjef,  22 95 91 24