Onsdag 3. desember kl 10.00 sender Olje- og energidepartementet høringsnotat med forslag til endring av lov om elsertifikater på høring. 

Høringsnotatet vil bli sendt til berørte offentlige og private institusjoner og organisasjoner, og vil bli publisert på departementets hjemmeside under ”Saker på høring”: http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/dok/hoeringer.html?id=2048