Frist for beregningsrelevant volum er 15. februar - NVE

NVE sendte 24. januar 2013 en påminnelse til alle nettselskap om fristen for rapportering av beregningsrelevant volum i elsertifikatordningen for 2012 er 15. februar 2013.

Fristene for kontroll og prosesser frem til annullering av elsertifikatene er stramme, og det er derfor viktig at alle nettselskap har rapportert korrekt innen fristen. NVE ber nettselskapene om å rapportere til Statnett som registeransvarlig, så snart dataene som skal rapporteres er nødvendig kvalitetssikret.

Dersom nettselskap ikke overholder fristen, vil NVE kunne fatte vedtak om tvangsmulkt.

Kontaktperson: Anton Eliston (2295 9881 / ajel@nve.no)