Første norske elsertifikat utstedt - NVE

Onsdag ble de første norske elsertifikatene utstedt. Kvassteinåga kraftverk fra Vefsn i Nordland mottok disse.

Statnett har ansvar for elsertifikatregisteret, og utsteder dermed elsertifikater. Innehavere av kraftverk kan søke NVE om godkjennelse for deltakelse i elsertifikatmarkedet. Blir anlegget godkjent utstedes elsertifikater basert på innsendte produksjonsdata, som Statnett mottar fra nettselskapene. 

Kvassteinåga kraftverk var det første kraftverket som fikk godkjennelse som elsertifikatberettiget, og onsdag 8. februar mottok innehaveren sine første elsertifikater. Kraftverket har en installert effekt på 4,33 MW og en normalårsproduksjon på 15 GWh. Også Vaage kraftverk (Suldal kommune, Rogaland) og Myrbakk vannkraftverk (Suldal kommune, Rogaland) mottok elsertifikater på onsdag. Totalt ble det utstedt 42 elsertifikater, og hvert elsertifikat tilsvarer 1 MWh med produksjon.

Innledningsvis vil Statnett utstede elsertifikater hver uke. Elsertifikater for produksjon i uke 4 utstedes på onsdag i uke 6, og så videre. I løpet av 2012 vil Statnett gå over til månedlig utstedelesfrekvens, slik det i dag gjøres i Sverige.

Det norsk-svenske elsertifikatmarkedet har som mål å utløse 26,4 TWh fornybar energiproduksjon i Norge og Sverige.