Forslag til teknisk justering av den norske kvotekurven er sendt på høring 20.05 - NVE

Olje- og energidepartementet sendte i dag ut forslag til endringer av den norske kvotekurven på høring. Frist for innspill til høringen er 01.07.2020.

Mer informasjon om høringen finner du her.