Forslag til svensk stoppregel oversendt til det svenske lagrådet for gjennomgang - NVE

I dag har den svenske regjeringen overlevert et forslag om lovendring til det svenske lagrådet om en stoppregel i Sverige og kontrollstasjon 2019. Lovforslaget ligger på den svenske regjeringens nettsider.

Ved spørsmål, ta kontakt med

Roger Östberg

+46 (0)16 544 2413