Forslag til endring i forskrift om elsertifikater - NVE

Olje- og Energidepartementet (OED) har i dag lagt ut et høringsnotat om forslag til endring i forskrift om elsertifikater.

Denne omhandler de årlige elsertifkatkvotene og søknadsfrist for godkjenning av anlegg. Les mer på OED sine hjemmesider.