Forslag til endring av lov om elsertifikater på høring - NVE

Olje- og energidepartementet har i dag sendt et forslag til endring av lov om elsertifikater på høring. I høringsnotatet foreslås det å gi departementet hjemmel til å fastsette elsertifikatkvoter i forskrift. Det foreslås at loven angir de sentrale prinsippene som skal ligge til grunn for endringer av elsertifikatkvotene gjennom forskriften.

Se hele saken og høringsnotat hos OED.