Forslag om endringer i elsertifikatforskriften sendt på høring - NVE

OED ønsker å motta innspill til høringsnotatet innen mandag 23. november.

Les Olje- og energidepartementets høringsbrev.