Energimyndigheten publiserer kvotejustering torsdag 3. desember - NVE

Torsdag 3. desember klokken 11 vil Energimyndigheten i Sverige vil legge frem forslag til ny kvotekurve for 2024 til 2035. Justeringen skjer som følge av at elsertifikatsystemet i Sverige forkortes fra 2045 til 2035.