Energimyndigheten og NVE inviterer til et nettbasert markedsseminar om elsertifikater - NVE

Torsdag den 11. juni klokken 12:30 – 14:30 inviterer Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og den svenske Energimyndigheten til et markedsseminar om elsertifikater. Grunnet covid-19 vil seminaret arrangeres som et kortere web seminar. Deltagelse på nettmøtet er kostnadsfritt.

Energimyndigheten og NVE arbeider med å øke transparensen i, og spre kunnskap om, elsertifikatmarkedet. Som en del av dette arbeidet arrangerer myndighetene et svensk-norsk elsertifikatseminar den 11. juni klokken 12:30 – 14:30. Representanter fra begge myndighetene, samt andre aktører i elsertifikatmarkedet, vil holde presentasjoner om relevante temaer på nettmøtet.

Det vil holdes presentasjoner om følgende temaer på web seminaret:

  • Årsrapport 2019
  • Status i elsertifikatmarkedet
  • Tekniske justeringer
  • Status for kontrollstasjon 2019 – høringsnotat og remissvar

Praktisk informasjon:

Påmelding innen 8. juni skjer via denne lenken, der det også oppgis annen praktisk informasjon.

Tid: 11. juni, klokken 12:30 – 14:30.

Nettmøte: Påmeldte deltagere vil motta en e-post med lenke til nettmøtet i forkant av seminaret.

Program: Et detaljert program publiseres på NVEs og Energimyndighetens nettsider senere. Meld deg på NVEs nyhetsbrev for elsertifikater her.

Arrangementet er kostnadsfritt.

 

Henvendelser om registrering eller faglig innhold gjøres til lfep@nve.no