Energimyndigheten i Sverige har mottatt oppdrag innenfor kontrollstasjonen 2017 - NVE

NVE gjør oppmerksom på at Energimyndigheten i Sverige i dag har mottatt følgende oppdrag fra det svenske Miljö- och energidepartementet: Uppdrag om framtagande av förslag till kvoter för att förlänga och utöka elcertifikatsystemet med 18 TWh nya elcertifikat till 2030. 

NVE fikk 24. september 2015 i oppdrag fra Olje- og energidepartementet å analysere hvordan en situasjon kan håndteres der kun én part vedtar nye mål etter 2020: (lenke til oppdraget). NVE jobber med dette oppdraget som skal overleveres departementet senest 18. oktober 2016.