Energimyndigheten har publisert forslag til kvoter for 2024 - 2035 - NVE

Energimyndigheten i Sverige har publisert ny kvotekurve for 2024 til 2035. Justeringen skjer som følge av at elsertifikatsystemet i Sverige forkortes fra 2045 til 2035. Last ned rapporten her.

Ved spørsmål, ta kontakt med

Roger Östberg

+46 (0)16 544 2413