Energimyndigheten har i dag overlevert sine anbefalinger for utvidelsen av elsertifikatordningen etter 2020 - NVE

Energimyndigheten har i dag overlevert sin rapport med svar på oppdrag, av 24. september 2015, om å utrede nødvendige tilpasninger av elsertifikatordningen ved en utvidelse i ett land. I tillegg inkluderer rapporten svar på oppdrag, av 1. september 2016, om å legge frem en ny kvotekurve for å stimulere til ytterligere 18 TWh ny produksjon i 2030.

Rapporten er tilgjengelig for nedlasting her

NVE overleverte sine anbefalinger om endringer i elsertifikatordningen til Olje- og energidepartementet 13. oktober. Olje- og energidepartementet har bedt om at merknader til NVEs rapport sendes til departementet innen 7. november 2016. Mer informasjon finner du er her.

Kontrollstasjonsrapporten til NVE kan lastes ned her.