Endringer i forskrift om elsertifikater trer i kraft 1. januar 2020 - NVE

Olje- og energidepartementet fastsatte idag forskrift om endring i forskrift om elsertifikater. Denne inneholder teknisk justering av de årlige elsertifikatkvotene og tilsvarer forslaget som ble sendt på høring. Forskriftsendringen trer i kraft 1. januar 2020.

Oppdatert forskrift om elsertifikater finner du her.

NVEs høringsnotat og bakgrunnsnotat for forskriftsendringen ligger under statistikk og publikasjoner.