Endringer i forskrift om elsertifikater trer i kraft 1. januar 2019 - NVE

Olje- og energidepartementet fastsatte idag forskrift om endring i forskrift om elsertifikater. Denne inneholder teknisk justering av de årlige elsertifkatkvotene og tilsvarer forslaget som ble sendt på høring. Forskriftsendringen trer i kraft 1. januar 2019.

 

Forskriftsendringen finner du her.