Endringer i forskrift om elsertifikater trer i kraft 1. januar 2018 - NVE

Olje- og energidepartementet fastsatte 27. november forskrift om endring i forskrift om elsertifikater. Denne inneholder de årlige elsertifkatkvotene og søknadsfrist for godkjenning av anlegg. Forskriftsendringen trer i kraft 1. januar 2018.

Forskriften finnes her.