Forslaget til teknisk justering av den norske kvotekurven hadde høringsfrist 8. oktober 2018. Olje- og energidepartementet vil fastsette endringer i forskrift om elsertifikater onsdag 31. oktober. NVE vil publisere forskriftsendringen kl. 10.