Fra nyttår bidrar norske strømkunder til økt produksjon av fornybar kraft gjennom elsertifikatordningen. Pengene hentes inn over strømregningen.