Elsertifikatpliktige oppfordres til å kontrollere sitt beregningsrelevante forbruk - NVE

Elsertifikatpliktige kraftleverandører oppfordres til å kontrollere sitt beregningsrelevante forbruk ekstra nøye i forbindelse med kvartalsrapporteringen for tredje kvartal 2019.

 

Rapporteringen gjelder jan-sep 2019 og korreksjonsoppgjøret for jan-des 2018. 

Det har vist seg at enkelte nettselskap har hatt ulike utfordringer med å rapportere korrekte forbrukstall de to siste kvartalene, i tillegg til at det har vært flere selskapsmessige endringer. Dette krever at berørte kraftleverandører må være ekstra påpasselige for å kunne avdekke eventuelle feilrapporteringer. 

Hvis feil avdekkes er det viktig at de aktuelle nettselskapene kontaktes.