Den norsk-svenske elsertifikatordningen har bidratt til 6,2 TWh ny produksjonskapasitet for fornybar energi på to år, viser årsrapporten for elsertifikatmarkedet. Det er om lag seks prosent mer enn det som i gjennomsnitt må på plass frem til utgangen av 2020.

- For å nå målet om 26,4 TWh innen utgangen av 2020, må det i gjennomsnitt settes i drift drøyt 2,9TWh fornybar kraftproduksjon hvert år. At vi nå kan vise til 6,2 TWh ny kraftproduksjon siden 2012, tyder på at ordningen til nå har fungert etter hensikten, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.

Vil du vite mer om hvordan elsertifikatmarkedet fungerer og hva som har hendt det siste året?  Nå kan du laste ned eller bestille årsrapporten for 2013. Årsrapporten for elsertifikatmarkedet, som er utarbeidet i samarbeid med Energimyndigheten i Sverige, beskriver de viktigste hendelsene og nøkkeltallene fra året som har gått.

Om det felles elsertifikatmarkedet

Siden 1. januar 2012 har Sverige og Norge hatt et felles elsertifikatmarked. Det betyr at handel med elsertifikat kan skje på tvers av landene.

Målet for en felles marked, er å øke den fornybare kraftproduksjonen med totalt 26,4 TWh til sammen i begge landene fra år 2012 til år 2020.

Årsrapporten for det norsk-svenske elsertifikatmarkedet er laget av NVE og Energimyndigheten i Sverige. Svensk versjon av rapporten vil bli publisert samtidig med at den norske utgaven blir lagt ut på nve.no. Årsrapporten vil også bli publisert på engelsk i løpet av høsten.

Last ned "Et norsk-svensk elsertifikatmarked - årsrapport 2013".

Kontaktperson:
Rådgiver Anton J. Eliston, tlf  22959881