Et beregningsrelevant strømforbruk på 53,3 TWh ble innrapport til elsertifikatregisteret (NECS) i de tre første kvartalene i 2012. Det tilsvarer 64 prosent av netto strømforbruk i Norge i samme periode.

De elsertifikatpliktige plikter å påse at det beregningsrelevante volum er korrekt. NVE gjør oppmerksom på at det aggregerte beregningsrelevante strømforbruket til og med 3. kvartal 2012 ikke er godkjent av de elsertifikatpliktige, og kan derfor inneholde feil.

Det innrapporterte volumet for hele 2012 godkjennes av de elsertifikatpliktige innen 1. mars 2013.  Elsertifikatpliktige bør få tilsendt en EDIEL melding (UTILTS/N16) med oversikt over beregningsrelevant volum som er rapportert fra hvert enkelt nettselskap, når de sjekker volumene sine.

Alle elsertifikatpliktige oppfordres til å kontrollere innrapportert beregningsrelevant strømforbruk for de tre første kvartalene i 2012 så raskt som mulig.

Kontaktperson:
Rådgiver Anton Jayanand Eliston, tlf 22 95 98 81, e-post: ajel@nve.no