Elsertifikatforskriften vedtatt - NVE

Olje- og energidepartementet har fastsatt elsertifikatforskriften. Det vil være mulig å søke NVE om godkjenning av kraftverk fra og med mandag 2. januar 2012.