Elsertifikater ved opprustning og utvidelse av vindkraftverk - NVE

Kraftverk som gjør tiltak for opprusting og utvidelse kan tildeles elsertifikater for produksjonsøkningen.

NVE publiserer i dag veileder for tildeling av elsertifikater til vindkraftverk etter slike tiltak.

Last ned veilederen her.