Elsertifikater: kvartalsrapport nr. 4 2017 publiseres mandag 19. februar - NVE

Mandag 19. november kl. 13.00 vil NVE og Energimyndigheten publisere kvartalsrapport nr 4 for 2017 om elsertifikatmarkedet. Rapporten oppsummerer blant annet status for godkjente anlegg i Norge og Sverige ved utgangen av året. I tillegg gir kvartalsrapporten en oversikt over markedspriser, beholdning av elsertifikater og antall utstedte elsertifikater.

Kvartalsrapporten vil bli publisert under Elsertifikatnyheter på NVE sine hjemmesider. Du kan abonnere på elsertifikatnyheter ved å registrere deg her,