Elsertifikater: Kvartalsrapport nr. 4 2016 - NVE

Per 1. januar 2017 er det blitt satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 17,8 TWh. Av dette er 14,3 TWh bygget i Sverige og 3,5 TWh i Norge.

Produksjonen fra disse kraftverkene inngår i det felles målet om 28,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon innen utgangen av 2020. I fjerde kvartal 2016 ble det satt i drift 0,4 TWh i Sverige og 0,3 TWh i Norge.

Dette kommer fram i oversikten som Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Energimyndigheten i Sverige i dag publiserer om status i elsertifikatmarkedet. Rapporten viser blant annet elsertifikatberettiget kraftproduksjon, godkjente anlegg og prisutvikling. Oversikten inneholder tall for Norge og Sverige.

I dag publiserer Energimyndigheten også tall for svensk kraftproduksjon under bygging. Oversikten er oppdatert pr januar 2017. Listen finnes på Energimyndighetens nettside om markedsstatistikk. Prosjekter under bygging i Norge publiseres kvartalsvis på NVEs nettsider i rapporten: Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging.

NVE tar gjerne imot tilbakemeldinger og innspill som kan gjøre rapporten bedre.

Last ned og les kvartalsrapporten for elsertifikater- 4. kvartal 2016 her

Last ned og les Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging – 4. kvartal 2016 her