Elsertifikater: kvartalsrapport nr.4, 2015 publiseres tirsdag 16. februar - NVE

Tirsdag 16. februar kl. 13.00 publiserer NVE og Energimyndigheten en rapport som oppsummerer status for godkjente anlegg i Norge og Sverige for 2015. Kvartalsrapporten gir også en oversikt over markedspriser, beholdning av elsertifikater og antall utstedte elsertifikater.

Kvartalsrapporten vil bli publisert under Siste nytt om elsertifikater på NVEs hjemmesider. Du kan abonnere på elsertifikatnyheter ved å registrere deg her.