Elsertifikater: kvartalsrapport nr. 3 2017 publiseres fredag 17. november - NVE

Fredag 17. november kl. 13.00 vil NVE og Energimyndigheten publisere kvartalsrapport nr 3 for 2017 om elsertifikatmarkedet. Rapporten oppsummerer blant annet status for godkjente anlegg i Norge og Sverige hittil i år. I tillegg gir kvartalsrapporten en oversikt over markedspriser, beholdning av elsertifikater og antall utstedte elsertifikater.

Kvartalsrapporten vil bli publisert under Elsertifikatnyheter på NVE sine hjemmesider. Du kan abonnere på elsertifikatnyheter ved å registrere deg her.