Elsertifikater: kvartalsrapport nr.3 2016 publiseres fredag 18. november - NVE

Fredag 18. november 2016, kl. 13.00 publiserer NVE og Energimyndigheten ut en rapport som blant annet oppsummerer status på godkjente anlegg i Norge og Sverige hittil i år. I tillegg gir kvartalsrapporten en oversikt over markedspriser, beholdning av elsertifikater og antall utstedte elsertifikater.

 

Kvartalsrapporten vil bli publisert under Elsertifikatnyheter på NVE sine hjemmesider. Du kan abonnere på elsertifikatnyheter ved å registrere deg her.