Per 1.okt 2015 er det blitt satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 12,9 TWh. Av dette er 10,7 TWh bygget i Sverige og 2,2 TWh i Norge.

Produksjonen fra disse nye anleggene inngår i det felles målet om 26,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon innen utgangen av 2020.

Dette kommer fram i en oversikt Norges vassdrags- og energidirektorat har (NVE) utarbeidet i samarbeid med Energimyndigheten i Sverige om status i elsertifikatmarkedet. Rapporten viser blant annet elsertifikatberettiget kraftproduksjon, godkjente anlegg og prisutvikling. Oversikten inneholder tall for Norge og Sverige.

NVE tar gjerne i mot tilbakemeldinger om statusrapporten. Ta kontakt med oss hvis du ønsker å komme med kommentarer som kan gjøre statusrapporten bedre. 

Last ned og les kvartalsrapporten for elsertifikater 3. kvartal 2015