Tirsdag 20. aug kl. 13.00 vil NVE og Energimyndigheten publisere kvartalsrapport nr 2 for 2018 om elsertifikatmarkedet. Rapporten oppsummerer blant annet status for godkjente anlegg i Norge og Sverige ved utgangen av året. I tillegg gir kvartalsrapporten en oversikt over markedspriser, beholdning av elsertifikater og antall utstedte elsertifikater.

Kvartalsrapporten publiseres i år noen dager senere enn vanlig grunnet offentlige fridager og helligdager i Norge.

Rapporten vil bli publisert under Elsertifikatnyheter på NVE sine hjemmesider. Du kan abonnere på elsertifikatnyheter ved å registrere deg her