Elsertifikater: kvartalsrapport nr. 2 2017 publiseres fredag 18. august - NVE

Fredag 18. august kl. 13.00 vil NVE og Energimyndigheten publisere kvartalsrapport nr 2 for 2017 om elsertifikatmarkedet. Rapporten oppsummerer blant annet status for godkjente anlegg i Norge og Sverige hittil i år. I tillegg gir kvartalsrapporten en oversikt over markedspriser, beholdning av elsertifikater og antall utstedte elsertifikater. På samme tidspunkt publiserer Energimyndigheten en oppdatert liste over planlagte svenske prosjekter.

Kvartalsrapporten vil bli publisert under Elsertifikatnyheter på NVE sine hjemmesider. Du kan abonnere på elsertifikatnyheter ved å registrere deg her.