Elsertifikater: kvartalsrapport nr.2 2016 publiseres torsdag 18. august - NVE

Torsdag 18. august kl. 13.00 vil NVE og Energimyndigheten legge ut en rapport som blant annet oppsummerer status på godkjente anlegg i Norge og Sverige hittil i år. I tillegg gir kvartalsrapporten en oversikt over markedspriser, beholdning av elsertifikater og antall utstedte elsertifikater.

Kvartalsrapporten vil bli publisert under Elsertifikatnyheter på NVE sine hjemmesider. Du kan abonnere på elsertifikatnyheter ved å registrere deg her.