Elsertifikater: kvartalsrapport nr.2 2015 publiseres onsdag 19. august - NVE

Onsdag 19. august kl. 13.00 vil NVE og Energimyndigheten legge ut en rapport som blant annet oppsummerer status på godkjente anlegg i Norge og Sverige hittil i år. I tillegg gir kvartalsrapporten en oversikt over markedspriser, beholdning av elsertifikater og antall utstedte elsertifikater.

Kvartalsrapporten vil bli publisert under Elsertifikatnyheter på NVE sine hjemmesider onsdag 19. august kl. 13.00. Du kan abonnere på elsertifikatnyheter ved å registrere deg her.