Elsertifikater: kvartalsrapport nr.1 2017 publiseres torsdag 18. mai - NVE

Torsdag 18. mai 2017, kl. 13.00 publiserer NVE og Energimyndigheten kvartalsrapport om elsertifikater som blant annet oppsummerer status på godkjente anlegg i Norge og Sverige for første kvartal 2017. I tillegg gir kvartalsrapporten en oversikt over markedspriser, beholdning av elsertifikater og antall utstedte elsertifikater.

Kvartalsrapporten vil bli publisert under Elsertifikatnyheter på NVE sine hjemmesider. Du kan abonnere på elsertifikatnyheter ved å registrere deg her.