Elsertifikater: Kvartalsrapport nr. 1 2016 - NVE

Per 1. april 2016 er det blitt satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 15,5 TWh. Av dette er 13,1 TWh bygget i Sverige og 2,4 TWh i Norge.

Produksjonen fra disse nye anleggene inngår i det felles målet om 28,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon innen utgangen av 2020.

Dette kommer fram i oversikten Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Energimyndigheten i Sverige har utarbeidet om status i elsertifikatmarkedet. Rapporten viser blant annet elsertifikatberettiget kraftproduksjon, godkjente anlegg og prisutvikling. Oversikten inneholder tall for Norge og Sverige.

NVE tar gjerne i mot tilbakemeldinger og innspill som kan gjøre rapporten bedre.

Last ned og les kvartalsrapporten for elsertifikater- 1. kvartal 2016 her

 

Kontaktinformasjon:

Anton Eliston (ajel@nve.no / +47 2295 9881)