Elsertifikater: kvartalsrapport nr.1 2015 publiseres tirsdag 19. mai - NVE

Tirsdag 19. mai kl. 13.00 vil NVE og Energimyndigheten legge ut en rapport som blant annet oppsummerer status på godkjente anlegg i Norge og Sverige hittil i år. I tillegg gir kvartalsrapporten en oversikt over markedspriser, beholdning av elsertifikater og antall utstedte elsertifikater.

Kvartalsrapporten vil bli publisert under Elsertifikatnyheter på NVE sine hjemmesider mandag 19. mai kl. 13.00. Du kan abonnere på elsertifikatnyheter ved å registrere deg her.