Mer informasjon finner du på den svenske regjeringens hjemmeside og på Energimyndigheten sin hjemmeside.