Den svenske regjering har i dag fremmet proposisjon med endringsavtalen til Riksdagen - NVE

Mer informasjon om den svenske proposisjonen og endringsavtalen finnes her. Den norske versjonen av endringsavtalen er tilgjengelig for nedlasting her.