Den svensk-norske årsrapporten for elsertifikatmarkedet er oversatt til engelsk - NVE

I dag publiserer NVE og Energimyndigheten årsrapporten for elsertifikatmarkedet 2019 på engelsk.

I begynnelsen av juni ble årsrapporten for det svensk-norske elsertifikatmarkedet 2019 publisert. Rapporten, som ble presentert under årets web seminar, inneholder den viktigste markedsstatistikken for året 2019. Nå har årsrapporten blitt oversatt til engelsk.

Du kan lese både den norske og engelske versjonen på NVE sin nettside.