Beregningsverktøy for den tekniske justeringen - NVE

I dag har NVE publisert et beregningsverktøy for tekniske justeringer av de årlige elsertifikatkvotene. I forbindelse med denne publikasjonen har NVE endret utformingen av nettsidene for elsertifikatordningen.

Hvert år vurderer NVE om det er nødvendig å foreta en teknisk justering av de årlige elsertifikatkvotene som er fastsatt i elsertifikatforskriften. Elsertifikatkvotene justeres dersom Olje- og energidepartementet (OED) vedtar endringer i forskriften om elsertifikater. Det nye beregningsverktøyet er et hjelpemiddel for å estimere en eventuell justering av elsertifikatkvotene i forkant av OED sin endelige beslutning.

Beregningsverktøyet ligger under statistikk og publikasjoner på NVEs nettside for elsertifikater. Du kan også gå direkte til beregningsverktøyet ved å klikke her.