Beregningsrelevant forbruk for Norge fjerde kvartal 2018 er korrigert - NVE

Det beregningsrelevante forbruket for norske elsertifikatpliktige for 2018 lå på 80,73 TWh. I fjerde kvartal 2018 lå det beregningsrelevante forbruket i Norge på 18,4 TWh.

NVE og Energimyndigheten publiserte fjerde kvartalsrapport for 2018 den 22. februar 2019, uten oppdaterte tall for beregningsrelevant forbruk. Dette skyldtes at det var en feil av stort omfang i ett målepunkt hos en kraftleverandør, noe som ga et beregningsrelevant volum på ca. 10 TWh høyere enn det faktiske volumet. Feilen er nå identifisert og kvartalsrapportene for Sverige og Norge er oppdaterte.

1.mars 2019 var fristen for de norske elsertifikatpliktige aktørene til å melde inn feil i innrapportert mengde beregningsrelevant volum hos registeransvarlig NECS. Ettersom disse klagene behandles fortløpende av registeransvarlig frem mot annulleringen for 2018 (1 april 2019), kan det fortsatt foreligge mindre feil i det rapporterte volumet for Norge. Disse feilene vil imidlertid være av mindre betydning, og vil være som normalt ved publisering av kvartalsrapportene for elsertifikatordningen.

Beregningsrelevant forbruk er nå oppdatert i NVEs og Energimyndighetens kvartalsrapporter for fjerde kvartal 2018. Kvartalsrapporten kan lastes direkte ned her, eller lastes ned fra statistikk og publikasjoner.