Beregningsrelevant elforbruk – 1. kvartal 2015 korrigert til 25,3 TWh - NVE

Det samlede beregningsrelevante elforbruket for første kvartal 2015 justeres på grunn av feil i innrapporterte verdier fra nettskap til elsertifikatregisteret, NECS. Det beregningsrelevante elforbruket for første kvartal 2015 korrigeres til 25,3 TWh.