Avvik oppdaget ved behandling av søknader under elsertifikatordningen - NVE

Flere av kraftverkene som har søkt om rett til elsertifikater er ikke bygget i henhold til gitte tillatelser og krav.