Årsrapporten offentliggjøres mandag 16. juni kl. 12:00 - NVE

Mandag 16. juni vil NVE legge ut årsrapporten for 2013 om det felles elsertifikatmarkedet. Årsrapporten for 2013 er laget i samarbeid med den svenske Energimyndigheten, og svensk versjon av rapporten vil bli publisert samtidig med den norske utgaven. 

En nyhetsmelding om årsrapporten vil bli publisert under ”Elsertifikatnyheter” på NVE sine hjemmesider mandag 16. juni kl. 12:00. Du kan abonnere på elsertifikatnyheter ved å registrere deg her.