Årsrapporten kunngjerast torsdag 15. august - NVE

Torsdag 15. august vil NVE leggje ut den første årsrapporten om den felles elsertifikatmarknaden. Årsrapporten for 2012 er laga i samarbeid med den svenske Energimyndigheten, og svensk versjon av rapporten vil bli publisert samstundes med den norske utgåva. 

Ein marknadsmelding om årsrapporten  vil bli publisert under ”Elsertifikatnyheiter” på NVE sine heimesider torsdag 15 august kl. 12:00. Du kan abonnere på elsertifikatnyheiter ved å registrere deg her.