Årsrapport for elsertifikater 2016 - NVE

Årsrapporten for elsertifikatmarkedet 2016 er nå tilgjengelig.

Den gir en god oversikt over hvordan elsertifikatmarkedet fungerer, og hva som har hendt det siste året. Årsrapporten, som er utarbeidet i samarbeid med Energimyndigheten i Sverige, beskriver viktige hendelser og nøkkeltall.

Årsrapport for Elsertifikater 2016 finner du her. (PDF)

(Svensk versjon)