Annullering av 41,9 millioner elsertifikater - NVE

Den 1. april ble 41,9 millioner elsertifikater for 2019 annullert i det svensk-norske elsertifikatmarkedet.

Totalt ble 41 925 583 elsertifikater annullert i Norge og Sverige. Det viser innrapporterte tall for elsertifikatpliktig elforbruk til elsertifikatregisteret i Norge (NECS) og deklarasjoner til Energimyndigheten i Sverige. Av dette ble 14 033 704 elsertifikater annullert i Norge og 27 891 879 annullert i Sverige.

I Norge og Sverige ble det utstedt til sammen 37,9 millioner elsertifikater til produsenter av fornybar kraft i 2019. Beholdningen reduseres dermed med 4 millioner elsertifikater, og er etter annulleringen for 2019 på -1,9 millioner. Det negative resultatet er for beregningsåret 2019, men siden det er utstedt elsertifikater for januar og februar 2020 så er det fortsatt tilgjengelige elsertifikater i markedet.

Elsertifikater som ikke er annullert i henhold til elsertifikatplikten utgjør 169 194 elsertifikater (Sverige: 3 555 og Norge: 165 639). Aktører som ikke har annullert elsertifikater i henhold til elsertifikatplikten skal betale en avgift for manglende annullering.

Ytterligere informasjon og analyser av annulleringen publiseres onsdag 15. april 2020 kl. 12.00.

Mer informasjon om annulleringen i Sverige finnes her.

 

Bakgrunn – annullering av elsertifikater i Norge

Alle kraftleverandører, og visse forbrukere med egen kraftanskaffelse, har en lovpålagt plikt til å kjøpe elsertifikater for en bestemt andel (elsertifikatkvote) av det elsertifikatpliktig elforbruk. I 2019 var elsertifikatkvoten på 17,1 prosent. Hvert kvartal sender nettselskap inn oversikt over elsertifikatpliktig elforbruk til elsertifikatregisteret, NECS, som driftes av Statnett. Dette volumet godkjennes av de elsertifikatpliktige 1. mars hvert år, og danner grunnlaget for beregning av elsertifikatplikten.

  1. april, eller første arbeidsdag etter, sletter Statnett elsertifikater tilsvarende en andel av elsertifikatpliktig elforbruk. Dette kalles annullering, og innebærer at elsertifikatene tas ut av markedet.

De som ikke har annullert elsertifikater i hht. elsertifikatplikten, vil bli ilagt en avgift på kr 128 (1,5 x kr 85,2) for hvert elsertifikat som mangler for å oppfylle elsertifikatplikten. Avgiften er beregnet som 150 prosent av den gjennomsnittlige prisen på elsertifikater registrert i elsertifikatregistrene i perioden 1. april 2019 til og med 31. mars 2020.

 

Kontakt:

Lars Fredrik Petrusson, lfep@nve.no, 47 71 05 10

Frida Hugaas Aulie, frau@nve.no, 92 01 27 24